Personuppgiftspolicy

Stenekens personuppgiftspolicy

Steneken arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Steneken endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Steneken sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?
När du samarbetar med oss, använder våra tjänster, eller besöker vår hemsida, kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Vi sparar också information som du uppger i kontakt med oss. Den information vi sparar är:
Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress.
Extra skyddsvärda uppgifter, såsom personnummer, hanteras endast i de fall det är absolut nödvändigt och då med begränsad access och vidtagna säkerhetsåtgärder.

Ändamålen med behandling av personuppgifter
Steneken behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera produkter och tjänster enligt avtal
För att vi ska kunna kommunicera och upprätthålla en relation med dig före, under och efter avtal eller samarbetsförhållanden.
För marknadsföringsändamål, såsom att informera om våra tjänster.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter
Steneken behandlar de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja det vi enligt avtal är förpliktigade att göra. Efter avslutade avtal sparar vi nödvändiga data utifrån rättsliga skyldigheter såsom Bokföringslagen och preskriptionstider. I de fall avtal krävt behandling av extra skyddsvärda uppgifter, såsom personnummer, kommer dessa att gallras senast 30 dagar efter laglig grund eller samtycke upphört.
Utifrån berättigat intresse sparar vi kontaktuppgifter efter avslutat avtal med syfte att ingå nya liknande samarbeten. Vi sparar kontaktuppgifter till presumtiva kunder efter att ömsesidigt intresse har visats. Gallring sker årligen för att hålla våra kontaktuppgifter relevanta.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra personuppgiftsansvariga. Utlämnande sker enligt rättsliga förpliktelser och praxis till t.ex. myndigheter, revisorer och advokater. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom i enlighet med denna policy.

Dina rättigheter och kontaktinformation
Välkommen att kontakta oss när som helst om du vill veta mer om vårt arbete kring dina personuppgifter, eller om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter. I vissa fall måste vi dock behålla dem av rättsliga skäl. Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. För kontaktinformation, se sidfoten nedan.