Steneken Holding AB är ett helägt dotterföretag till Vidarstiftelsen
Inom koncernen ägs ett antal fastigheter samt även bostadsrätter i Brf Nibble Skogsbrynsby som hyrs ut till boende i Södertälje kommun.