Startsida Våra fastigheter För hyresgäster Om oss Kontakt
 Steneken Holding AB är ett helägt dotterföretag till Vidarstiftelsen, och inom koncernen ägs ett antal fastigheter. Fastighetsbeståndet består till största delen av centralt belägna lägenheter, kontors- och butikslokaler i Stockholm. Därutöver innehas ett flertal bostadsrätter, som hyrs ut till boende, i Södertälje kommun.

  Steneken Holding AB Adress:  Kulturcentrum 14, 153 91 JÄRNA E-post:  info@steneken.se Tel:  08-553 550 50