Om oss

Lite om Steneken

Steneken Holding AB bildades november 2015 och är ett helägt dotterbolag till Vidarstiftelsen.
Steneken har till uppgift att äga och förvalta dotterbolagen inom Vidarstiftelsenkoncernen.

Koncernens verksamhet omfattar huvudsakligen följande verksamhetsområden:
– kulturverksamhet
– hotell- och konferensverksamhet
– verksamhet inom bygg och anläggning
– livsmedelsföretag
– ägande och förvaltning av fastigheter

Styrelse Steneken Holding AB

Juhani Selvani

Styrelseordförande

Anders Kumlander

Ledamot

Magnus Andersson

Ledamot

Lennart Bernard

Ledamot

Stenekens hållbarhetsarbete

Steneken Holding AB arbetar aktivt för en hållbar framtid via flera av sina dotterbolag och huvudägare Vidarstiftelsen, nedan följer några exempel på detta:

Dotterbolaget Saltå Kvarn AB driver ett ekologiskt livsmedelsföretag som förädlar råvaror till kvalitetslivsmedel med fokus på hållbar produktion.
Energi för Generationer Sweden AB arbetar inom fastighetsbranschen med ett värme- och energisystem som tillvaratar solenergi på ett effektivt sätt. Frötallen AB driver en avloppsanläggning med biologiska reningsdammar. Kulturforum Järna AB äger Ytterjärna Hotell  som är ett ekologiskt design- och konferenshotell.

Inom byggverksamheten används sunda och goda materialval och energismarta lösningar.  Vi vill hjälpa de boende att göra hållbara val i vardagen. Det kan till exempel handla om att använda individuella mätare för varm- och kallvatten och el i bostäderna för att synliggöra förbrukningen, förenkla sopsortering och använda smarta enkla tekniska lösningar.

Vidarstiftelsen ger stöd till forskning och utveckling inom biodynamisk odling och kretsloppsjordbruk i Sverige och även internationellt.

Ett hållbart tänkande genomsyrar all verksamhet inom koncernen.