För hyresgäster

Våra fastighetsförvaltare ansvarar för frågor som gäller felanmälan och underhåll av din lägenhet eller lokal. De anlitar ofta lokala fastighetsskötare vars kontaktuppgifter finns anslagna på informationstavlan vid entréporten.

Denna sida är till för att underlätta för dig som hyresgäst. Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna.

1. Om fel uppstår
Om det uppstår fel eller skada i din lokal, lägenhet eller i gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan, kontakta det företag som står angivet för fastighetsskötsel på tavlan vid entréporten.

2. Andrahandsuthyrning
Olovlig andrahandsuthyrning leder till uppsägning av hyreskontraktet. Var vänlig kontakta oss för information om gällande regler angående uthyrning i andra hand.

3. Uppsägning av lägenheter
Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är tre kalendermånader och räknas från månadsskiftet efter uppsägningen. Uppsägningen måste vara skriftlig och undertecknad av de/den som står på hyreskontraktet, innehålla uppgift om adress, telefonnummer, lägenhetsnummer samt när avtalet upphör att gälla. Därefter kommer du/ni få en bekräftelse på uppsägningen. När du har sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig boka in en avflyttningsbesiktning med vår fastighetsförvaltare.

4. Hänsyn till grannar
För att alla som bor eller arbetar i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Några viktiga saker att tänka på: rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen, såsom trapphus, hissar, tvättstuga och källare m.m. Tvättstugan ska naturligtvis lämnas i det skick som du själv vill ha det nästa gång du ska tvätta. Ljudet från när man borrar eller spikar fortplantar sig lätt till övriga delar av huset. Undvik att göra detta på tidpunkter som kan störa dina grannar såsom tidiga morgnar eller sena kvällar.

5. Måla eller tapetsera
Om du på egen bekostnad målar eller tapetserar din lägenhet ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt utfört, felaktigt material använts eller extrem färgsättning valts.

Vid ytterligare frågor, kontakta din fastighetsförvaltare.

Vid hyresaviseringsfrågor kontakta Stenekens kontor
Tel. 08-553 550 50, E-post: info@steneken.se